Sklep

już nigdy nie usłyszysz
„O Boże znowu to pisanie.
Musimy proszę Pani?”

Więcej info